Generał wręczył rozkazy personalne - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Wiadomości

Generał wręczył rozkazy personalne

Data publikacji 30.08.2019

Wczoraj w siedzibie śląskiej policji obyła się uroczystość związana z objęciem nowych stanowisk kierowniczych. Rozkazy o powołaniu i powierzeniu pełnienia obowiązków otrzymali komendant i dwóch zastępców komendantów komend miejskich. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński wręczył rozkazy zebranym oficerom w obecności swojego Zastępcy insp. Artura Bednarka oraz przedstawicieli kadry kierowniczej.

Rozkazem personalnym Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach powołał z dniem 1 września 2019 r. na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie młodszego inspektora Krzysztofa GAŁUSZKĘ-dotychczasowego I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej.

Młodszy inspektor Krzysztof Gałuszka służbę w Policji pełni od 25 lat. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od początku swojej kariery związany był z bielskim garnizonem i wydziałem ruchu drogowego, którym w latach 2009 – 2015 dowodził. Następnie pełnił służbę kolejno jak Zastępca i I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej.

  • policjanci w oczekiwaniu na gratulacje i przekazanie rozkazu
  • Generał wręcza rozkazy personalne
  • składanie gratulacji policjantom