REKRUTACJA DO SŁUŻBY - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Wiadomości

REKRUTACJA DO SŁUŻBY

Data publikacji 04.06.2018

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, a przede wszystkim zwiększonym zainteresowaniem abiturientów szkół średnich podjęciem służby w Policji, w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie przy ulicy Narutowicza 1, zostanie uruchomiony dyżur pracownika Zespołu Kadr i Szkolenia. Kadrowiec będzie dostępny w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca do godz. 18.00. Taka forma pełnienia służby umożliwi uzyskania przez zainteresowanych niezbędnych informacji oraz złożenia dokumentów.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji mogą zgłaszać się osobiście do Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie przy ul. Narutowicza 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 oraz dodatkowo w każdy  pierwszy i trzeci czwartek miesiąca do godz. 18.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Ponadto informujemy, że bardzo szczegółowe informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod adresem: http://slaska.policja.gov.pl/kat/rekrutacja/212502,Rekrutacja.html

Uwaga!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        W związku z zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 09 kwietnia 2019 polecam w dniu 02 maja 2019 roku odstąpić od pełnienia dyżuru do godziny 18:00 przez pracownika komórki kadrowej.