Obchody Święta Policji - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Wiadomości

Obchody Święta Policji

Na terenie Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji. To data szczególna dla funkcjonariuszy. Czas awansów, nominacji, odznaczeń – zarówno samych policjantów, jak i tych, z którymi na co dzień pracują. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński wręczył awanse na wyższe stopnie służbowe i wyróżnienia jaworznickim stróżom prawa i pracownikom cywilnym.

Mszą Świętą w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny rozpoczęło się dzisiaj jaworznickie Święto Policji. W nabożeństwie wzięli udział oprócz policjantów i ich rodzin, wierni z jaworznickich parafii. Mszy przewodniczył ksiądz prałat Eugeniusz Cebulski wraz kapelanem Policji księdzem Mariuszem Olejnikiem.

Następnie policjanci udali się do komendy, gdzie odbyła się oficjalna część tegorocznego święta.

W uroczystej zbiórce udział wzięli m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Krzysztof Justyński, Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert wraz z Zastępcą Moniką Bryl, Prokurator Rejonowy w Jaworznie Jacek Nowicki, Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie Paweł Wysocki, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, w tym, Państwowej Straży Pożarnej w osobie zastępcy komendanta starszego kapitana Adama Mamicy.

W trakcie uroczystości nadinspektor Krzysztof Justyński pogratulował wyników w służbie oraz złożył życzenia wszystkim pracownikom jaworznickiej Policji. Generał Justyński podziękował policjantom za dotychczasowy trud i działania podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Jaworzna. 

- Uprzejmie proszę przekazanie moich podziękowań i słów uznania Waszym rodzinom i najbliższym, którzy Was wspierają, a których wyrozumiałość i życzliwość jest niezbędna dla dobrego wykonywania obowiązków - powiedział generał Justyński.

Szef jaworznickiej Policji Inspektor Robert Trzupek w swoim przemówieniu skierował słowa podziękowania i uznania dla swoich podwładnych. Życzył dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanych zadań. Komendant Trzupek podziękował również przedstawicielom podmiotów wspierających pracę policjantów, dzięki którym możliwe jest realizowanie wielu inicjatyw i projektów profilaktycznych.

Z okazji Święta Policji składam Panu Komendantowi, funkcjonariuszom i wszystkim pracownikom Policji serdeczne życzenia. Policyjna służba drugiemu człowiekowi to odpowiedzialna misja, a profesjonalne niesienie pomocy i czuwanie nad bezpieczeństwem publicznym wymaga determinacji, poświęcenia, odwagi oraz nieustannej pracy nad sobą - podkreślił Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert.

W tym roku mianowanie na wyższe stopnie policyjne otrzymało łącznie 47 policjantów. 

Lista awansowanych funkcjonariuszy:

 • Nadkomisarz policji: Grzegorz Bień,
 • Komisarz policji: Seweryn Zięba,
 • Aspirant sztabowy policji:  Sławomir Bednarz, Łukasz Cichoń, Mariusz Dybich, Mateusz Iwaniec, Andrzej Kaczmarczyk, Paweł Klejdysz, Piotr Łach, Michał Nowak, Andrzej Pakuła, Bartłomiej Szymkowiak, Kazimierz Wątroba,
 • Starszy aspirant policji: Krzysztof Czeczotka, Kacper Ryczko, Jacek Słaboń,
 • Aspirant policji:  Katarzyna Klimczak, Krzysztof Kula, Michał Rzepka,
 • Młodszy aspirant policji: Monika Dubiel, Marta Labak, Michał Brajer, Krzysztof Łabaj, Artur Szymik,
 • Sierżant sztabowy policji:  Krzysztof Banasik, Marcin Budak, Paweł Duszyk, Michał Dutka, Konrad Dranuta, Michał Dziobak, Radosław Kłosowski, Izabela Halastra, Piotr Kulig, Tomasz Nóżka, Oliwia Pomykalska-Gierek, Marcin Przystałka, Konrad Sobaś, Mateusz Ślusarczyk, Łukasz Woźniak, Marcin Rożnawski,
 • Starszego sierżanta policji: Adrian Bzowski, Krzysztof Karpik, Patryk Łaszcz, Damian Wojtasik,
 • Sierżant policji: Szymon Białek, Sebastian Cedro, Bratłomiej Koryczan,
 • Złożenie meldunku generałowi przez dowódcę uroczystości Jacka Sowę
 • Wystąpienie komendanta Roberta Trzupka
 • Zebrani na sali odpraw policjanci i pracownicy cywilni jaworznickiej policji
 • Uczestnicy obchodów
 • Wręczenie przez generała aktu mianowania na wyższy stopień policyjny
 • Wręczenie przez generała aktu mianowania na wyższy stopień policyjny
 • Wręczenie przez generała aktu mianowania na wyższy stopień policyjny
 • Wręczenie przez generała aktu mianowania na wyższy stopień policyjny
 • Wręczenie przez generała aktu mianowania na wyższy stopień policyjny
 • Wręczenie przez generała aktu mianowania na wyższy stopień policyjny
 • Wręczenie przez generała listu pochwalnego dla pracowników cywilnych
 • Wręczenie przez generała i komendanta Trzupka listu pochwalnego dla pracowników cywilnych
 • Wystąpienie prezydenta Pawła Silberta
 • Podziękowania władz lokalnych dla jaworznickiej policji
 • Wystąpienie prezesa Sądu Rejonowego w Jaworznie
 • Akt mianowania na wyższy stopień policyjny
 • Mianowani policjanci
 • Odznaczeni policjanci
 • Wyróżnieni pracownicy cywilni jaworznickiej policji
 • Zaproszeni goście
 • Wystąpienie generała Justyńskiego
 • Wystąpienie generała Justyńskiego
 • Zebrani gości i pracownicy jaworznickiej policji
 • Zakończenie uroczystej zbiórki