Infolinia dla bezdomnych - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Wiadomości

Infolinia dla bezdomnych

Data publikacji 08.11.2017

Od 1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych o numerze telefonu 987 (połączenia bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych), pod którym można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia. Infolinia będzie funkcjonować całodobowo, w każdym dniu tygodnia i obejmować swym zasięgiem teren województwa śląskiego.

Kto może dzwonić pod ten numer? – każdy, kto wie, że dana osoby potrzebuje pomocy, jak również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane. Pracownicy WCZK udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia: wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej. Pomóc można także przekazując ciepłą odzież, koce, leki i materiały opatrunkowe do punktów zajmujących się pomocą osobom bezdomnym.

Poniżej podajemy listę placówek w Jaworznie, które świadczą taką pomoc:

  • Noclegownia: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, ul. Ks. Mroczka 49, tel. 605 886 334,
  • Noclegownia: Dom Noclegowy dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Łukasiewicza 6, tel. 32 618 18 29,
  • Schronisko:   Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, ul. Solskiego 3, tel. 32 615 19 30,
  • Noclegownia: Wspólnota "Betlejem", ul. Długa 16, tel. 32 752 79 26,

Apelujemy do Państwa o zwracanie uwagi na przypadkowo napotkane osoby, które mogą stać się ofiarą niskich temperatur. Nie bądźmy obojętni na widok osób leżących przy drodze bądź niestosownie ubranych do pory zimowej. Zwracajmy uwagę przede wszystkim na dzieci, osoby starsze oraz bezdomne. Wielokrotnie od naszej wrażliwości i chęci niesienia pomocy zależy ich życie. O każdej niepokojącej sytuacji informujmy służby ratownicze.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/infolinia_dla_bezdomnych.html