Spotkanie z młodzieżą - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Wiadomości

Spotkanie z młodzieżą

Data publikacji 10.06.2014

Policjanci Wydziału Prewencji z jaworznickiej komendy, spotkali się z młodzieżą z I Liceum Ogólnokształcącego i przeprowadzili lekcję dotyczącą procederu "Handlu ludźmi". W trakcie zajęć dyskutowano na temat udzielania pomocy ofiarom oraz zwalczaniu i zapobieganiu tego typu przestępczości. Handel ludźmi to przestępstwo zagrożone karą od 3 lat pozbawienia wolności.

Perspektywa nawiązania ciekawych znajomości przez Internet wydaje się często na tyle kusząca, że zapominamy o zachowywaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Ufamy osobom, których tak naprawdę w ogóle nie znamy, bazując tylko na opisach przesyłanych mailem. Łatwo ulec więc złudzeniu i pochopnie podając obcym osobom nasze dane , korzystając z ich zaproszenia do wyjazdu za granicę możemy stać się ofiarą handlu ludźmi.

Właśnie taką tematyką objęte było spotkanie policjantów z młodzieżą I LO w Jaworznie. Lekcja prowadzona przez kom. Krzysztofa Siedlińskiego i kom. Tomasza Obarskiego - z Wydziału Prewencji, miała na celu min. przybliżyć konsekwencje organizowania zagranicznych podróży pod wpływem chwili. Planując wakacje zapominamy o własnym bezpieczeństwie i bez pieniędzy na powrót, często bez znajomości języka i bez wiedzy o tym, gdzie i jak szukać pomocy, stawia się osobę w sytuacji ofiary uzależnionej finansowo i psychicznie od organizatorów wyjazdu. Zabieranie paszportu i dokumentów po przyjeździe do danego kraju, niewolnicze długi za "utrzymanie" do odpracowania, wykorzystywanie, przymus, złe warunki bytowe, ograniczanie wolności, gwałt i wykorzystywanie seksualne - to częste problemy, z jakimi jest konfrontowana osoba, która padła ofiarą handlu ludźmi.

Policjanci podkreślają, że wielu takich sytuacji można uniknąć, zachowując rozsądek i rozwagę. Jeżeli decydujemy się na taki wyjazd trzeba koniecznie zadbać o wszelkie formalności i dokumenty, aby nie postawić się w sytuacji uzależnienia od innych. Dobrze jest mieć przy sobie także adres i numer telefonu polskiego konsulatu oraz telefon komórkowy z aktywnym roamingiem, ubezpieczenie i pieniądze na pobyt za granicą i powrót. Przed wyjazdem warto zostawić zaufanym osobom adres, pod którym zamierzamy przebywać. Dobrze jest także ustalić częstotliwość kontaktów telefonicznych oraz "hasło ratunkowe" - którym będzie można posłużyć się w sytuacji, gdyby nie można było wypowiedzieć wprost o ewentualnych kłopotach.

Druga część spotkania poświęcona była przybliżeniu mlodym ludziom numeru 116 111 - Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

Od listopada 2008 roku został uruchomiony pierwszy, bezpłatny, ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, którego obsługą zajmuje się Fundacja Dzieci Niczyje. Telefon zaufania 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym kontakt z fachowcami w trudnych dla nich sytuacjach życiowych.
Linia obsługiwana jest przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów, którzy potrafią rozmawiać z młodymi ludźmi o ich problemach i są w stanie udzielić im profesjonalnej porady.
Dzwoniący nie muszą podawać swoich danych, by porozmawiać, a interwencja podejmowana jest wtedy, gdy się na nią zgodzą. Konsultanci telefonu zaufania 116 111 współpracują z ogólnopolską siecią instytucji i organizacji, które w razie potrzeby prowadzą interwencje w sprawach dzieci. W przypadku podejrzenia, że zdrowie lub życie dziecka jest poważnie zagrożone, konsultanci telefonu 116 111 uprawnieni są do inicjowania interwencji policyjnej na mocy porozumienia na rzecz sprawnej obsługi telefonu 116 111, zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Fundacją Dzieci Niczyje.