Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Jaworznie

Świąteczne paczki

Od wielu lat „modnym” jest organizowanie przez zarząd terenowy w Jaworznie paczek świątecznych, dla członków związku zawodowego. Inicjatywa taka jest ze wszech miar pożyteczna. Paczki to wydarzenie organizowane jeden raz w roku, a przewodniczący stara się, aby ten specyficzny prezent był okazały i spełniał wymagania związkowców.

Już tradycją jest, iż pod koniec każdego roku jaworznicki związek zawodowy policji podejmuje uchwałę, związaną z zakupem paczek świątecznych dla członków organizacji. 6 grudnia rozpoczęło się wręczanie drobnych upominków. Wszyscy zrzeszeni w związku mogą z rąk przewodniczącego lub jego zastępców odebrać świąteczną paczkę wypełnioną smakołykami.