Galerie zdjęć

Święto Policji i uroczyste otwarcie komendy w Jaworznie- lipiec 2016 rok

Z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektora Krzysztofa Justyńskiego, 61 jaworznickich policjantek i policjantów otrzymało akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W tym roku obchody Święta Policji w jaworznickim garnizonie połączone zostały z uroczystym otwarciem, po kompleksowej modernizacji, Komendy Miejskiej Policji. Uroczystą galę uświetniła Orkiestra KWP w Katowicach oraz kompania reprezentacyjna śląskiej policji.

Mszą Świętą w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny rozpoczęło się wczoraj jaworznickie Święto Policji. Następnie punktualnie o godzinie 13-tej odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej od podstaw Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach insp. Krzysztofem Justyńskim. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, Naczelnik Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach Pani nadkom. Gabriela Socha, Dyrektor Gabinetu Wojewody Ślaskiego Pani Elżbieta Sołtysek, Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert wraz ze swoim Zastępcą Panią Moniką Bryl, Prokurator Rejonowy Jacek Nowicki, Prezes Sądu Paweł Wysocki, kierownictwo Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w Katowicach reprezentowane przez asp. szt. Macieja Dziergasa i Andrzeja Sochę, a także przedstawiciele służb i instytucji, na co dzień współpracujących z jaworznicką Policją. Uroczystość uświetnili również byli szefowie jaworznickiej Policji: inspektor w stanie spoczynku Marek Karolczyk, Zygmunt Jaromin oraz obecnie już Komendant Miejski Policji w Mysłowicach insp. Arkadiusz Więcek i mł. insp. Piotr Sidzina, który od stycznia br. jest szefem pszczyńskich policjantów. W tej uroczystości nie mogło również zabraknąć kapelana policji księdza Mariusza Olejnika oraz księdza prałata Eugeniusza Cebulskiego.

Rozbudowa i modernizacja siedziby jaworznickiej Policji, to przede wszystkim lepsza jakość obsługi interesantów. Duży nacisk położono też na rozwiązania poprawiające warunki przyjmowania mieszkańców. To m.in. przyjazna dla interesanta strefa recepcyjna, a także infrastruktura dla osób niepełnosprawnych- powiedział mł. insp. Adam Mandera, Komendant Miejski Policji w Jaworznie.

Remont miał charakter kompleksowy, objął m.in.ocieplenie i wykonanie nowej elewacji budynku, odnowienie pomieszczeń biurowych, wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania. W nowym obiekcie zainstalowano również monitoring oraz instalację alarmową. Zakupiono także całość sprzętu i wyposażenia meblowego pomieszczeń biurowych. Kompleksowa modernizacja jaworznickiej komendy wykonana została w ramach ogólnopolskiego programu standaryzacji komend i komisariatów. Koszt przeprowadzonej inwestycji wyniósł blisko 5 mln złotych. Środki finansowe na inwestycję w większości pochodziły z budżetu Komendy Głównej Policji. Została ona również częściowo współfinansowana przez Gminę Jaworzno, a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 • Nowe oblicze siedziby jaworznickiej policji
  Nowe oblicze siedziby jaworznickiej policji
 • Wejście główne do budynku
  Wejście główne do budynku
 • Stojący rolap z nazwą instytucji
  Stojący rolap z nazwą instytucji

Nie bez znaczenia pozostaje poprawa warunków pracy samych funkcjonariuszy i pracowników tej jednostki Policji, co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na dalsze działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i ich kontakt z Policją. Nowoczesne stanowisko kierowania, pomieszczenia służbowe, sala konferencyjna oraz wyposażenie jednostki, robią imponujące wrażenie. Niewątpliwie możemy mówić obecnie o jednej z najnowocześniejszych jednostek Policji- stwierdził insp. Krzysztof Justyński, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

Po okolicznościowych przemówieniach, poświęceniu obiektu oraz uroczystym przecięciu wstęgi, wszyscy zaproszeni goście mieli możliwość obejrzeć od środka wyremontowaną i zmodernizowaną siedzibę Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

Podczas drugiej części uroczystości, które przeniosły się do Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczył 61 funkcjonariuszom akty mianowania na wyższy stopień policyjny. Wyróżnionych listami honorowymi zostało również pięciu pracowników korpusu służby cywilnej. Zarówno szef śląskiego garnizonu, jak i przedstawiciele władz lokalnych, skierowali do jaworznickich policjantek i policjantów swoje podziękowania za codzienną służbę, rzetelność, poświęcenie i profesjonalizm. Nie zabrakło również życzeń pomyślności i sukcesów w dalszej służbie.

 • Msza Święta dedykowana wszystkim pracownikom jaworznickiej policji
 • Kierownictwo i pracownicy komendy w trakcie uczestnictwa we Mszy Świętej.
 • Dary składane przez policjantów.
 •  
 • Kompania reprezentacyjna śląskiej Policji.
 • Przywitanie przez komendanta Manderę zaproszonych gości.
 • Przywitanie sztandaru przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
 •  
 • Policyjna orkiestra
 • Poświęcenie komendy przez ks. prałata Cebulskiego.
 • Przemówienie Prezydenta Miasta Pawła Silberta
 •  
 • Słowa przemowy kierowane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Policjanci biorący udział w uroczystości.
 • Policjanci biorący udział w obchodach Święta Policji.
 •  
 • Kompania reprezentacyjna śląskiej Policji.
 • Gratulacje składane komendantowi Manderze
 • Goście zwiedzający budynek komendy.
 •  
 • Panowie komendanci w trakcie zwiedzania budynku.
 • Zarząd Wojewódzki NSZZP w Katowicach
 •  
 • Goście w trakcie wizyty w siłowni.
 • Goście zwiedzający budynek komendy.
 • Hymn Państwowy, wszyscy stoją.
 •  
 • Przemówienie Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie w trakcie wręczania mianowań na wyższe stopnie policyjne.
 • Wręczenie policjantom nominacji
 • Gratulacje składane przez komendanta Adama Manderę.
 •  
 • Kolejne nominacje dla jaworznickich stróżów prawa.
 • Wręczanie nominacji przez szefa śląskiej Policji.
 • Wręczenie listów gratulacyjnych dla pracowników służby cywilnej.
 •  
 • Gratulacje złożone przez komendanta wojewódzkiego.
 • Złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości.
 • Wspólna fotografia.