Ogólnokrajowe działania NURD - Bezpieczeństwo pieszych 2017 - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Bezpieczeństwo pieszych 2017

Ogólnokrajowe działania NURD

Policjanci drogówki cyklicznie prowadzą akcję skierowaną do „NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO”. Działania te mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

Akcja prowadzona jest dzisiaj na terenie całego kraju od godziny 6.00 i potrwa do 22.00. W działaniach policjanci wykorzystują specjalistyczny sprzęt, między innymi nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory. Przedsięwzięcie ma na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Akcja ma również na celu zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym.

W ramach działań stróże prawa zwracają uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądają się, czy piesi sami nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.