Bezpieczeństwo pieszych 2017

21 WRZEŚNIA EUROPEJSKIM DNIEM BEZ OFIAR ŚMIERTELNYCH NA DROGACH - PROJEKT EDWARD

Policjanci z jaworznickiej komendy włączyli się w europejskie działania EDWARD czyli Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przypadająca na 21 września akcja promuje "wizję zero", czyli ZERO ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w tym dniu. W ramach akcji policjanci w odblaskowych strojach i oznakowanych radiowozach pojawili się w Szkole Podstawowej nr 19, gdzie spotkali się z uczniami i nauczycielami.

Każdego dnia na drogach Europy ginie 70 osób. Jeszcze więcej musi żyć z ciężkimi, zmieniającymi życie obrażeniami ciała. Wyzwanie dla nas wszystkich to zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych… do ZERA! Do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach możemy przyczynić się wszyscy. Czasem wystarczy zwykła rozmowa i wspólna refleksja. W myśl idei MAŁE DZIAŁANIA PROWADZĄ DO DUŻYCH ZMIAN.

Mimo wielu działań podejmowanych przez instytucje krajowe, jak również organizacje międzynarodowe w dalszym ciągu liczba osób zabitych oraz ciężko rannych jest zatrważająca, co wymusza poszukiwanie nowych form aktywności, których nadrzędnym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jedną z takich inicjatyw jest “Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach” (European Day Without A Road Death – EDWARD) organizowany przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego - TISPOL, we współpracy z krajami członkowskimi.

Akcja EDWARD promuje „wizję zero” przyjętą w wielu krajach europejskich, czyli ZERO śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Europie w dniu 21 września br. Z całą pewnością założenie to będzie niezwykle trudne do osiągnięcia w praktyce. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że oprócz wzmożonej aktywności Policji na europejskich drogach, chodzi przede wszystkim o zwrócenie uwagi na powszechny problem, jakim jest duża liczba osób, która codziennie traci życie i zdrowie w wypadkach drogowych. 

Jednak nie wystarczy zmienić swoje zachowanie tylko w jednym dniu. Aby ludzie nie ginęli na drogach powinniśmy zawsze mieć na uwadze własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwie osób, które możemy narazić swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem. Wtedy wizja „zero” na prawdę będzie możliwa do zrealizowania.

 

 • Kinga Jędrzejek- Dyrektor SP 19
  Kinga Jędrzejek- Dyrektor SP 19
 • Dzieci w trakcie okazania symbolu zero
  Dzieci w trakcie okazania symbolu zero
 • Darek Nowak- dzielnicowy dzielnicy Jeziorki
  Darek Nowak- dzielnicowy dzielnicy Jeziorki

Głównymi celami działań pn. EDWARD są:

 • podniesienie świadomości dotyczącej nadal aktualnego problemu, jakim jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz wypadki z udziałem osób rannych lub zabitych na drogach Europy;
 • ponowne skierowanie uwagi podmiotów działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na prowadzenie skutecznych działań niezbędnych do osiągnięcia celu Europy 2020, tzn. zmniejszenia o połowę łącznej liczby ofiar śmiertelnych wypadków w Unii Europejskiej do 2020 r. w stosunku do 2010 r., kiedy to zginęło na drogach 31.500 osób;
 • pokazanie wartości, jaką mają ustanowione cele dla państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • zaprezentowanie możliwości znacznego zredukowania liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach drogowych płynących ze współpracy różnych sektorów i podmiotów.

Jaworzniccy policjanci podczas działań EDWARD kontrolowali prędkość kierujących w miejscach występowania zagrożeń, w celu skłonienia kierujących do przestrzegania wprowadzonych ograniczeń prędkości. Mundurowi nadzorowali wczoraj zachowanie kierujących w stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy stanowią grupę szczególnie wysokiego ryzyka poniesienia śmierci lub doznania ciężkich obrażeń w wypadkach drogowych.

Policjanci mając świadomość, że profilaktyka odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu bezpiecznych zachowań na drodze, swoje działania skierowali wczoraj na edukację "niechronionych". Punktualnie o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej nr 19 przy ulicy Kasztanowej mundurowi spotkali się z blisko 130 osobami, gdzie rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie, ale przede wszystkim uczyli jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię. Wyjaśniali dzieciom, a także przypominali ich rodzicom i nauczycielom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, w przypadku braku chodnika. W trakcie rozmów z dziećmi policjanci zachęcali do noszenia elementów odblaskowych, zwłaszcza po zmroku, lub w czasie niesprzyjającej aury, które sprawiają, że pieszy jest lepiej widoczny dla kierowców. Podczas zorganizowanego w grupach spotkania, dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i złamań.

Quizy, konkursy, teoria połączona z praktyką dzięki mini miasteczku ruchu drogowego – to wszystko przygotowali organizatorzy akcji we współpracy z Grupą Cargo z Jaworzna. Dzieci bardzo chętnie i trafnie odpowiadały na zadawane pytania przez mł. asp. Monikę Śliwińską oraz nadkom. Konrada Konopackiego, wykazywały się ogromną wiedzą z zakresu ruchu drogowego.

Czasem wystarczy zwykła rozmowa i wspólna refleksja. Wszyscy powinniśmy sobie uświadomić, że bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich zależy w głównej mierze od nas samych - dodają policjanci.

Uważajmy na drogach. Pamiętajmy o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze, nie przeceniajmy własnych umiejętności, za kierownicę wsiadajmy trzeźwi. Będąc pieszym uczestnikiem ruchu pamiętajmy o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa, rozglądajmy się na drodze i bądźmy widoczni dla zmotoryzowanych. Poziom bezpieczeństwa na drogach zależy od zachowania każdego uczestnika ruchu, dlatego przestrzegajmy obowiązujących przepisów i kierujmy się rozsądkiem.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwu na stronie: https://projectedward.eu/pl/

 • Przywitanie wszystkich przez panią dyrektor szkoły
 • Grupa osób znajdujących się na sali gimnastycznej
 • Monika Śliwińska w trakcie prowadzonej prelekcji
 • Policjanci w trakcie omawiania założeń akcji
 • Policjanci w trakcie prelekcji
 • Policjant drogówki objaśniający temat akcji
 • Mundurowi objaśniający dzieciom temat akcji
 • Konrad Konopacki w czasie spotkania
 • Policjanci w czasie prelekcji z telewizją w tle
 • Nauczyciele biorący udział w działaniach
 • Dzieci z symbolem zero
 • Nauczyciel wychowania fizycznego w czasie prezentacji resuscytacji
 • Policjant drogówki obserwujący czynności dzieci na fantomie
 • Chłopczyk w trakcie ułożenia osoby poszkodowanej w pozycji bocznej ustalonej
 • Policjantka w trakcie zabawy z dziećmi
 • Uczestnicy akcji na sali gimnastycznej szkoły
 • Plakat akcji
 • Wspólne zdjęcie wszystkich biorących udział w tym przedsięwzięciu
 • Policjant drogówki wręczający ulotkę promującą akcję
 • Kontrola drogowa
 • Kierująca samochodem osobowym kobieta w czasie prowadzonej akcji
Ładowanie odtwarzacza...