Przejście oddaj pieszym - Bezpieczeństwo pieszych 2017 - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Bezpieczeństwo pieszych 2017

Przejście oddaj pieszym

Śląska drogówka w trosce o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, zainicjowała kolejne przedsięwzięcie. Jest ono dedykowane pieszym ale także pozostałym użytkownikom dróg, którzy w ogromnej mierze wpływają na bezpieczeństwo niezmotoryzowanych. Kampania "Przejście oddaj pieszym" ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i szczególną troskę o tę grupę użytkowników dróg, która narażona jest na potrącenia nawet na pasach.

Jak pokazują dane statystyczne z ostatnich kilku lat, zdecydowana większość wypadków z udziałem pieszych, w których zawinił kierowca, miała miejsce w obszarze zabudowanym. Niepokojący jest fakt, że do wielu z tych potrąceń doszło w miejscach, gdzie pieszy powinien czuć się bezpiecznie, czyli na „zebrach”.

„Przejście oddaj pieszym”, to nowa profilaktyczna akcja dotycząca bezpieczeństwa drogowego. W całym regionie zainicjowała ją na początek wakacji śląska drogówka. Policjanci są wspierani przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Stróże prawa zwracają tym razem szczególną uwagę na zagrożenia czyhające na pieszych ze strony kierowców. Wszystko po to, by uzmysłowić użytkownikom dróg, jak istotne jest ich bezpieczeństwo. Podjęte przez policjantów działania poparł drużynowy mistrz świata w skokach narciarskich Piotr Żyła, który stał się twarzą kampanii, podobnie jak polski kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz.

Więcej: http://slaska.policja.gov.pl/kat/ruch-drogowy/bezpieczenstwo-pieszych/206982,Briefing-prasowy-kampanii-quotPrzejscie-oddaj-pieszymquot.html

Wczoraj na ulicy Św. Wojciecha w Jaworznie, policjanci z jaworznickiej komendy wraz ze swoimi małymi przyjaciółmi - półkolonistami z Akademii Pana Kleksa, promowali bezpieczeństwo pieszych na drodze. Dzieci i policjanci "drogówki" uczestnicząc we wspólnym patrolu. Sprawdzali czy osoby siedzące za kierownicą samochodu przepuszczają wszystkich na pasach. Kierowcom respektującym przepisy ruchu drogowego dzieci wręczały podziękowania - własnoręcznie namalowane plakaty z tematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Akcja spotkała się z życzliwością zarówno u kierowców, którzy chętnie odbierali od dzieci ich prace, chwaląc ich zapał i zaangażowanie w szerzenie bezpieczeństwa na drogach, jak również u samych uczniów, którzy z chęcią wzięli udział w akcji. Ich postawa jest cenna dla mieszkańców miasta, bo promuje życie i zdrowie. 

  • Dzieci przechodzące przez przejście dla pieszych pod czujnym okiem pani policjantki
  • Policjantka bawiąca się z dziećmi w bezpieczeństwo
  • Kontrola drogowa samochodu osobowego przeprowadzona przez policjantów i dzieci
  • Dzieci dziękujące kierowcy za bezpieczną jazdę
  • Kolejny zatrzymany do kontroli drogowej samochód
  • Wspólna fotografia uczestników przedsięwzięcia