Komenda Miejska Policji w Jaworznie - Informacje kontaktowe - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Jaworznie

 

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W JAWORZNIE
UL. NARUTOWICZA 1
43-600 JAWORZNO

  

Centrala tel. 32 618 32 00,  fax. 32 618 32 44,

tel. dyż. 32 618 32 55,  z-ca dyż. 32 618 32 66,

tel. alarmowy: 997,  GSM: 112

 

internet:  www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl

e-mail:  dyzurny@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 

 
Komórki Organizacyjne Komendy Miejskiej  Policji w Jaworznie
 

E-mail

Telefon
Fax
Nazwa
32 618 32 60 
32 618 32 64
 • WYDZIAŁ PREWENCJI
rd@jaworzno.ka.policja.gov.pl 32 618 32 90 32 618 32 94
 • WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
kryminalny@jaworzno.ka.policja.gov.pl 32 618 32 30 32 618 32 34
 • WYDZIAŁ KRYMINALNY
pg@jaworzno.ka.policja.gov.pl 32 618 32 71 32 618 32 74
 • WYDZIAŁ DO WALKI 
  Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ
  GOSPODARCZĄ
kadry@jaworzno.ka.policja.gov.pl 32 618 32 18 32 618 32 19
 • ZESPÓŁ KADR                   I SZKOLENIA
  32 618 33 67  
 • Z. DS. NIELETNICH            I PATOLOGII
 teleinformatyka@jaworzno.ka.policja.gov.pl

32 618 32 45
( -248, -250 )

 

 • ZESPÓŁ  ŁĄCZNOŚCI       I INFORMATYKI
 

32 618 33 63
( -368 )

 
 • ZESPÓŁ                        DS.  WYKROCZEŃ
 finanse@jaworzno.ka.policja.gov.pl

32 618 32 20
( -225, -227, )

 
 • ZESPÓŁ FINANSÓW          I ZAOPATRZENIA
 

32 618 32 16
( -217, -259 )

 
 • OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH
 

32 618 32 05
( -206, -207 )

 
 • ZESPÓŁ PATROLOWO -
  INTERWENCYJNY
 

32 618 33 69

 
 • DOPROWADZENIA
  32 618 33 61  
 • PRZEWODNICY PSÓW SŁUŻBOWYCH
  32 618 33 39  
 • TECHNICY KRYMINALISTYKI
 

 32 618 33 84
( - 385 )

 
 • ZESPÓŁ POSZUKIWAŃ 
  32 618 32 58  
 • TELEFON KONTAKT. SPOŁECZEŃSTWA         Z  POLICJĄ 
 

 

32  753 78 87

 
 • POSTERUNKI POLICJI:

 - POSTERUNEK WODNY,