Kontrola oznakowania dróg przy szkołach - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Wiadomości

Kontrola oznakowania dróg przy szkołach

Data publikacji 25.08.2020

Funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego jaworznickiej komendy oraz przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży prowadzą lustrację dróg w rejonie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Zbliża się koniec wakacji i rozpoczęcie roku szkolnego. Na terenie Jaworzna policjanci drogówki rozpoczęli kontrole okolic szkół. Do zadań patroli ruchu drogowego należą teraz sprawdzenie stanu nawierzchni, stanu oznakowania poziomego i pionowego. Policjanci zwrócą szczególną uwagę na przejścia dla pieszych, stan sygnalizatorów świetlnych oraz barier zabezpieczających.

Mundurowi i pracownicy MZDiM sprawdzą, czy wszystkie znaki są prawidłowo ustawione oraz czytelne dla pieszych i kierowców. Wszelkie uwagi są odnotowywane, a następnie przekazywane zarządcy drogi, by ten jak najszybciej usunął nieprawidłowości.
Do chwili obecnej najczęstsze z nich, to:

  • w wielu miejscach nadmiar znaków utrudnia ich percepcję;
  • znaki pionowe nieczytelne, zniszczone, uszkodzone, mają  niewłaściwą barwę tablic;
  • znaki poziome są słabo widoczne lub wręcz nieczytelne;
  • znaki drogowe są zasłonięte przez przydrożne reklamy oraz drzewa i krzewy;

Policjanci zapowiadają też wzmożone kontrole kierujących przywożących dzieci do szkoły, będzie sprawdzany stan techniczny pojazdu, jego obowiązkowe wyposażenie oraz to, czy dzieci przewożone są w pojeździe w prawidłowy sposób. Działania są prowadzone po to, aby dzieci i młodzież były bezpieczne wraz z nadejściem pierwszego szkolnego ,,dzwonka”.