Nowo przyjęty złożył ślubowanie - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Wiadomości

Nowo przyjęty złożył ślubowanie

Data publikacji 29.07.2020

funkcjonariusz, rozpoczynając właśnie służbę, uroczycie ślubował dziś w obecności Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie insp. Krzysztofa Gałuszki. Ślubowanie to początek zaszczytnej, ale też trudnej i odpowiedzialnej służby w Policji.

”Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia” - między innymi te słowa wypowiedział nowo przyjęty policjant. Ślubowanie przyjął Komendant Miejski Policji w Jaworznie insp. Krzysztof Gałuszka. Przełożony jaworznickich policjantów podkreślił, że wybrana przez niego droga zawodowa wymagać będzie ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności. Kandydat na funkcjonariusza musiał przejść odpowiednie postępowanie kwalifikacyjne, obejmujące m.in. testy sprawnościowe, badania psychologiczne, badania zdrowia, sprawdzenie niekaralności. Teraz nowy funkcjonariusz przez najbliższe miesiące będzie zdobywał podstawową wiedzę w zakresie pracy policjanta w Szkole Policji w Katowicach. Po przeszkoleniu wróci do naszej komendy i będzie pełnił służbę na terenie naszego miasta.
Podczas uroczystości jaworznicki Komendant gratulował policjantowi życiowego wyboru i życzył mu dalszych sukcesów.

  • Naczelnik Prewencji składa meldunek Komendantowi
  • ślubowanie policjanta w pokoju komendanta. na zdjęciu 4 osoby w mundurach
  • ślubowanie policjanta w pokoju komendanta. na zdjęciu 4 osoby w mundurach