Wiadomości

Wzmożone działania Policji na przejazdach kolejowych

Data publikacji 17.07.2020

Jaworzniccy policjanci, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei oraz Polskimi Liniami Kolejowymi rozpoczęli cykl działań na przejazdach kolejowych pod nazwą "Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko". Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pozostałych uczestników ruchu. Policjanci uczulają uczestników ruchu na fakt, że stosowanie się do przepisów drogowych podczas przejazdu przez przejazdy kolejowe, to czasami kwestia życia lub śmierci.

Wypadki na przejazdach kolejowych w ogólnej statystyce wypadków drogowych nie stanowią dominującej pozycji. Jednak okoliczności, w jakich do nich dochodzi, a przede wszystkim z uwagi na to, że wypadki te charakteryzują się tragicznymi skutkami, bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych pozostaje pod nadzorem policji oraz innych właściwych służb.

Działania mają na celu podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego na temat zagrożeń związanych z nieprawidłowymi zachowaniami kierujących i pieszych podczas przekraczania przejazdów kolejowych oraz przypomnienie przepisów dotyczących zasad poruszania się w takich miejscach. Należy pamiętać, że na drodze dojazdowej do każdego z tych miejsc ustawione są znaki drogowe, które zawczasu ostrzegają uczestników ruchu o przejeździe kolejowym. Na samym przejeździe również znajdują się odpowiednie znaki ostrzegawcze lub znaki zakazu np. znak „stop”. Prowadzący działania policjanci będą uczulali uczestników ruchu, że stosowanie się do tych zasad, to czasami kwestia życia lub śmierci.

DLATEGO WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE:

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

 • zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
 • przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
 • prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;
 • w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

 • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
 • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
 • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych.

 • Wzmożone działania Policji na przejazdach kolejowych
 • Wzmożone działania Policji na przejazdach kolejowych Policjanci kontroluję pojazd
 • policjant wręcza kierującemu ulotkę