Ćwiczenia EGIDA-19 - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Wiadomości

Ćwiczenia EGIDA-19

Data publikacji 18.11.2019

Wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie, podobnie jak w dziewięciu innych jednostkach na terenie województwa śląskiego odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA 2019. Było to praktyczne sprawdzenie możliwości powoływania rezerw osobowych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Głównymi założeniami ćwiczeń było sprawdzenie gotowości działania Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie jako jednostki organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji, praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych).

We wczorajszych ćwiczeniach na terenie jaworznickiej komendy, oprócz zawodowych policjantów, udział wzięło 17 rezerwistów, którzy stawili się na ćwiczenia. W ich trakcie zapoznano powołanych z ich obowiązkami służbowymi oraz zadaniami planowanymi do wykonania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także ze strukturą organizacyjną i specyfiką służby w Policji. Rezerwiści szkolili się również w zakresie taktyki realizacji poszczególnych obowiązków.

Źródłem finansowania ćwiczenia były środki Ministra Obrony Narodowej, przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017-2026.

Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w kraju.

  • recepcja rezerwista podpisuje dokumenty
  • rezerwista podpisuje dokumenty w pokoju słuzbowym
  • rezerwista podpisuje dokumenty
  • rezerwiści stoją w szeregu
  • rezerwiści stoją w szeregu
  • stanowisko obsługiwane przez policjanta pokazującego broń służbową
Ładowanie odtwarzacza...