Wiadomości

Olimpiada Sportowa dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo z Policją

Data publikacji 15.11.2019

Po raz drugi w Jaworznie osoby niepełnosprawne ruchowo miały swoje wielkie sportowe święto, które zostało zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 7. Druga Jaworznicka Olimpiada Sportowa dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo odbyła się w hali sportowej na Osiedlu Stałym. W przedsięwzięciu tym wzięli także udział jaworzniccy dzielnicowi ze Sznupkiem na czele.

Organizatorem sportowych zmagań była Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jaworznie, a współorganizatorami Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie oraz Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy". Kilkanaście szkół i przedszkoli z terenu województwa śląskiego i małpolskiego wystawiło swoje reprezentacje w zawodach. Konkurencje sportowe, w jakich musieli się zmierzyć uczestnicy, zostały podzielone na konkurencje indywidualne i grupowe. Olimpiada miała na celu między innymi rozbudzanie i popularyzację zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo oraz kształcenie nawyku korzystania z różnych form aktywności sportowo-rekreacyjnej. Tak niecodzienna akcja stała się okazją do rozmowy z dziećmi i młodzieżą na temat ich bezpieczeństwa w codziennym życiu. Dzielnicowi: aspirant sztabowy Rafał Włodyga, aspirant sztabowy Michał Dziura i sierżant sztabowy Rafał Zdebik, rozmawiali z dziećmi i młodzieżą na temat ich właściwych zachowań podczas zabawy na podwórku, przejazdu samochodem, w kontaktach z obcymi i zwierzętami. Wszyscy z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w krótkich prelekcjach, chętnie odpowiadając na pytania policjantów. Niezmiennie, najwięcej radości sprawiły najmłodszym chwile spędzone z niebieską maskotką śląskiej policji. Dzieci chętnie przytulały się do Sznupka i pozowały do wspólnych zdjęć. Dla samych niepełnosprawnych takie wydarzenie jest działaniem bardzo istotnym. Wspólne przedsięwzięcia dla osób niepełnosprawnych i osób zdrowych to przyczynek do przełamywania barier, pokonywania uprzedzeń i do zawiązywania przyjaźni.

  • maskotka sznupek z dziećmi
  • postać z bajki z dzieckiem
  • policjant podczas wybierania najlepszej pracy konkursu