Akademia Bezpieczeństwa dla seniorów - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Wiadomości

Akademia Bezpieczeństwa dla seniorów

Data publikacji 08.11.2018

W ramach programu „Akademia Bezpieczeństwa”, w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się w środę - 7 listopada br. warsztaty dla najstarszych jaworznian. Podczas spotkania z seniorami omawiane były kwestie bezpieczeństwa z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumentów.

O sensie prowadzenia działań na rzecz seniorów nikogo nie trzeba przekonywać. Osoby starsze to ta grupa społeczna, która wymaga szczególnej opieki i zainteresowania nie tylko ze strony najbliższych. Biorąc pod uwagę powtarzające się przypadki oszustw dokonywanych na szkodę seniorów, warto stale edukować tę grupę i przypominać im o środkach ostrożności w kontaktach z osobami, których nie znają. Taki właśnie cel ma program „Akademia Bezpieczeństwa”, prowadzony przez jaworznickich policjantów, pracowników Urzędu Miasta i innych instytucji dbających o bezpieczeństwo mieszkańców. Jako Policja chcielibyśmy wspólnie upowszechnić takie zachowania, które nie dopuszczą do sytuacji krzywdzenia osób starszych i ograniczą szkodliwe dla nich zjawiska. Ponadto chcemy przypomnieć jak ogromną rolę w prawidłowym życiu rodzin pełnią osoby ze starszego pokolenia, posiadające duże doświadczenie i mądrość życiową, z której mogą korzystać młodsze pokolenia. Uważamy, że każdy z nas może przyczynić się do bezpiecznego życia osób starszych.