Wiadomości

Policjanci uczą pracowników socjalnych, jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia ze strony agresywnych osób

W ubiegłym tygodniu w komendzie odbyło się szkolenie dla pracowników socjalnych. Szkolenie prowadzili funkcjonariusze Wydziału Prewencji z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Pracownicy socjalni dowiedzieli się jak zachować się w przypadku sytuacji kryzysowej. W trakcie spotkania uczestnicy zajęć zapoznali się także z podstawami prawnymi oraz umiejętnościami negocjacyjnymi.

W czwartek (04.10) pracownicy ośrodka pomocy społecznej spotkali się na sali konferencyjnej jaworznickiej policji i uczyli się m.in. nawiązywania pierwszego kontaktu z podopiecznym w sytuacji kryzysowej, czy z osobą konfliktową. Ćwiczyli też umiejętności oceny konkretnej sytuacji pod kątem rozpoznania czynników ryzyka.

Podczas zajęć praktycznych młodszy aspirant Monika Śliwińska oraz dzielnicowy sierżant sztabowy Grzegorz Nawara, zademonstrowali podstawowe metody samoobrony, a także sposoby panowania nad własnymi emocjami w sytuacjach trudnych.

W szkoleniu wzięły udział 25 osoby, głównie pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie oraz innych instytucji pomocowych. Inicjatywa szkoleniowa jest efektem identyfikacji zagrożeń, jakich doświadczają w swojej pracy pracownicy socjalni.

  • Szkolenie dla pracowników socjalnych
  • Szkolenie dla pracowników socjalnych
  • Dzielnicowy objaśnia podstawowe zasady bezpieczeństwa