Policjanci na targach pracy - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Wiadomości

Policjanci na targach pracy

„Kto może wstąpić do Policji, jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne, w jakich wydziałach można pełnić służbę, jak przedstawiają się zarobki i potencjalna ścieżka awansu?”. Na te i inne pytania zadawane przez potencjalnych kandydatów do służby w naszej formacji odpowiadali funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, obecni na Targach pracy, które odbyły się wczoraj w centrum handlowym Galena w Jaworznie.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie był organizatorem Tagów pracy, które odbyły się 27 września br. w Galerii Galena w Jaworznie. Celem targów, było przybliżenie specyfiki lokalnego rynku pracy. Tego typu przedsięwzięcia dają możliwość spotkania z przyszłymi pracodawcami oraz  zapoznania się z konkretną branżą.

Wśród 44 pracodawców, swoje stoisko wystawiła także Komenda Miejska Policji w Jaworznie. Funkcjonariusze pod czujnym okiem pani Barbary Kowalik z Zespołu Kadr i Szkolenia jaworznickiej Policji, odpowiadali na liczne pytania młodych osób zainteresowanych wstąpieniem do służby w naszej formacji. Najczęściej poruszane kwestie dotyczyły tego, jakie warunki należy spełnić aby móc wstąpić do Policji, jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne, w jakich wydziałach można pełnić służbę, czy jak przedstawiają się zarobki i potencjalna ścieżka awansu. Na te i inne pytania policjanci udzielali wyczerpujących odpowiedzi, przekazując równocześnie rozmówcom ulotki i broszury informacyjne.

Przypomnijmy, iż służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

  • Stoisko informacyjne jaworznickiej Policji
  • Dzielnicowy Wojciech Babiński objaśniający zasady rekrutacji
  • Inspektor Barbara Kowalik wyjaśnia młodej dziewczynie zasady przyjęcia do służby
  • Barbara Kowalik odpowiada na pytania młodej osoby
  • Oferujący pracę wystawcy
  • Wspólna fotografia z dyrektorem PUP oraz panią vice prezydent