Wspólne działania Policji, Straży Granicznej i PIP - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Wiadomości

Wspólne działania Policji, Straży Granicznej i PIP

Policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy, przeprowadzili wspólnie w Jaworznie akcję przeciwko zagrożeniu przestępczością handlu ludźmi. Pod lupą mundurowych znalazły się zakłady pracy zatrudniające obcokrajowców. Przeprowadzone działania miały na celu zwalczanie nielegalnego zatrudniania i wykorzystywania osób do pracy przymusowej.

Kontrola legalności pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce należy do obowiązków Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. To właśnie ze strony tych dwóch instytucji podmioty zatrudniające obcokrajowców mogą spodziewać się działań, mających na celu zweryfikowanie, czy przebywanie cudzoziemców w naszym kraju i świadczenie przez nich pracy odbywa się zgodnie z prawem.

Wczoraj w Jaworznie w działania na tym obszarze włączyła się również jaworznicka Policja. Kilka minut po 8.00 policjanci kryminalni, funkcjonariusze Straży Granicznej z Rudy Śląskiej oraz pracownik PIP, pojawili się na terenie jednej z firm zatrudniających obcokrajowców. Sprawujący kontrole ustalili, że firma zatrudnia łącznie 15 obywateli z Ukrainy. Zorganizowana akcja miała na celu przyjrzenie się problemowi przestępczości m.in. handlu ludźmi. Szczególnym zadaniem służb było skontrolowanie zakładu pracy pod kątem zatrudniania i wykorzystywania osób do pracy niewolniczej.

W efekcie przeprowadzonych działań sprawdzonych zostało 7 obcokrajowców wykonujących zleconą pracę. Wszyscy posiadali odpowiednie dokumenty, świadczące o legalności pobytu w naszym kraju oraz zezwolenia na wykonywanie pracy.

  • Kontrola zakładu pracy
  • Kontrola pracowników na stanowisku pracy
  • Sprawdzanie dokumentów potwierdzających legalność pobytu