Wiadomości

Pojazd uprzywilejowany – jak zachować się na drodze

Data publikacji 20.09.2017

Ułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu, niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się to obowiązki każdego uczestnika ruchu drogowego, a także każdej innej osoby znajdującej się w tym czasie na drodze. To samo dotyczy pojazdów uprzywilejowanych jadących w kolumnie. Pamiętajmy, że prawo zakazuje nam również wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym, a także wjeżdżania pomiędzy pojazdy w kolumnie.

Pojazd uprzywilejowany zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym to taki pojazd, który jedzie z włączonymi światłami mijania lub drogowymi, wysyłając sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. To samo dotyczy kolumny, na której początku i końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego.

W przypadku napotkania takich pojazdów każdy uczestnik ruchu drogowego, a także każda inna osoba znajdująca się w tym czasie na drodze ma obowiązek ułatwić im przejazd, a w szczególności niezwłocznie usunąć się z jego drogi, czy w razie potrzeby zatrzymać. Zabrania się jednocześnie wyprzedzania pojazdów uprzywilejowanych na terenie zabudowanym i wjeżdżania pomiędzy pojazdy uprzywilejowane znajdujące się w kolumnie. Oznacza to, że kierowcy stojący np. w korku powinni zjechać jak najbardziej na bok (pobocze, pas zieleni), a będący w ruchu – zmienić pas.

Należy mieć na uwadze, że kierujący pojazdami uprzywilejowanymi, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, mogą nie stosować się do przepisów ruchu drogowego. Ustawa dopuszcza w ich przypadku możliwość przekraczania prędkości, jazdy pod prąd, wyprzedzania na zakazie, czy wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Powinni o tym pamiętać także piesi, których obowiązkiem jest np. powstrzymanie się od przejścia przez przejście, nawet jeśli z sygnalizatora emitowane jest zielone światło, w sytuacji, gdy na drodze znajduje się pojazd uprzywilejowany.