Wspólnie dla bezpieczeństwa - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Wiadomości

Wspólnie dla bezpieczeństwa

Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik podpisała z jaworznicką Policją porozumienie, dotyczące wzajemnej współpracy w obszarze zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz innych zjawisk patologicznych mających wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Zgodnie z treścią porozumienia policjanci będą ze spółdzielcami prowadzić wspólne akcje edukacyjne i walczyć z zakłócaniem porządku publicznego na osiedlach.

12 maja br. w siedzibie Komendy Miesjkiej Policji w Jaworznie miało miejsce spotkanie, podczas którego mł. insp. Robert Trzupek - Komendant­ Policji w Jaworznie oraz Ireneusz Guja – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik, złożyli swoje podpisy pod treścią porozumienia o wzajemnej współpracy.

Jednym z głównych problemów, z jakimi boryka się spółdzielnia i mieszkańcy dzielnic Osiedle Stałe, Podłęże i Podwale, w których swoje zasoby mieszkaniowe ma spółdzielnia, to przede wszystkim akty wandalizmu.

- Chcemy brać udział w akcjach i projektach policji, służących podniesieniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna. Będziemy się wymieniać informacjami i wspólnie przygotowywać materiały edukacyjne. Policyjne informacje i komunikaty, ważne dla członków SM, będą publikowane w naszej spółdzielczej gazecie oraz stronie internetowej - powiedział Ireneusz Guja.

Komendant Miejski Policji w Jaworznie mł. insp. Robert Trzupek ocenił, że porozumienie obu instytucji formalnie potwierdza dotychczasową współpracę, ale także rozszerza ją - nie tylko o działania edukacyjne.

- Chodzi również o działania zmierzające do bezpośredniego reagowania na jakiekolwiek zagrożenia na terenie spółdzielni. Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik to kilka osiedli (...) policja chce wchodzić w środowiska lokalne, chcemy wsłuchiwać się w głosy mieszkańców - i o to w tym porozumieniu chodzi - powiedział komendant.

Dzięki porozumieniu, w ramach programu „Twój dzielnicowy”, w dzielnicach będą odbywały się regularne spotkania z dzielnicowymi. Wszystkie działania mają zmierzać do tego, aby mieszkańcy w swoich dzielnicach czuli się przede wszystkim bezpiecznie.

  • Uczestnicy porozumienia
  • Zabranie głosu przez komendanta Trzupka
  • Podpisanie porozumienia
  • Podpisanie porozumienia
  • Podpisanie porozumienia