Choć nie w mundurach, równie ważni - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Wiadomości

Choć nie w mundurach, równie ważni

W jaworznickiej komendzie uhonorowano codzienny trud oraz wysiłek pracowników służby cywilnej. Komendant Miejski Policji w Jaworznie insp. Robert Trzupek, w swoim przemówieniu przede wszystkim dziękował zebranym za rzetelną i oddaną pracę. Złożył także życzenia wytrwałości oraz powodzenia w realizacji wszelkich planów oraz zamierzeń.

Dzień 11 listopada to nie tylko symboliczna data odzyskania niepodległości, ale także dzień przypominający nam, jak ważną rolę w odbudowie państwa odegrała funkcjonująca służba cywilna oraz jak ważną funkcję w państwie polskim pełni ona dziś. Właśnie z tej okazji Komendant Miejski Policji w Jaworznie insp. Robert Trzupek i p.o. Z-cy komendanta podinsp. Artur Stachańczyk, podziękowali wszystkim zebranym pracownikom cywilnym za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków, sumienność i zaangażowanie w pracę. W swoim wystąpieniu komendant podkreślił, jak ważna jest praca urzędników i pracowników Policji, gdyż ich zaangażowanie i profesjonalizm ma ogromny wpływ na funkcjonowanie i wizerunek całej formacji.

My, policjanci, ze swojej strony życzymy wszystkim pracownikom jaworznickiej Policji, aby Wasza praca spotkała się z uznaniem i szacunkiem wszystkich obywateli, bowiem bez istnienia rzetelnego i profesjonalnego korpusu służby cywilnej nie mogłyby funkcjonować urzędy administracji rządowej.

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk z okazji Święta Służby Cywilnej wystosował list do wszystkich pracowników Policji, dziękując im za zaangażowanie w pracę na rzecz polskiej Policji.

 • Przywitanie wszystkich przez panią Joannę Siemek
 • Przemówienie komendanta Trzupka
 • Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy spotkania
 • Życzenia składane przez komendanta
 • Przemówienie komendanta Roberta Trzupka
 • Uczestnicy uroczystości
 • Składane gratulacje przewodniczącej związków zawodowych
 • Symboliczne wręczenie kwiatów
 • Wręczenie podziękowań
 • Gratulacje komendanta złożone pani Iwonie Kwiatkowskiej
 • Podziękowania dla pani sekretarki
 • Wręczenie przez komendanta kwiatów
 • Podziękowanie dla pani Basi z kadr
 • Gratulacje pani sprzątającej
 • Przekazanie kwiatka pani sprzątajacej
 • Przekazanie gratulacji pani Ani Piegzy
 • Gratulacje złożone pani sekretarce wydziału prewencji
 • Wręczenie kwiatka pani Ani
 • Podziękowania dla pani Marty z informatyki
 • Gratulacje składane sekretarce komendanta
 • Podziękowanie za pracę panu konserwatorowi
 • Gratulacje złożone mechanikowi
 • Gratulacje złożone informatykowi
 • Wyróżnione osoby
 • Podziękowania ze strony kierownictwa komendy
 • Grupowe zdjęcie wszystkich uczestników spotkania