Kierownictwo jaworznickiej Policji - Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Kierownictwo

Kierownictwo jaworznickiej Policji

p.o. KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W JAWORZNIE 

        MŁODSZY INSPEKTOR MGR ARTUR STACHAŃCZYK

          tel. sekretariat:  32 618 32 12,   32 618 32 13;  

          e-mail: komendant@jaworzno.ka.policja.gov.pL