Kierownictwo jaworznickiej Policji - Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Kierownictwo

Kierownictwo jaworznickiej Policji

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W JAWORZNIE

inspektor mgr Robert TRZUPEK

tel. sekretariat:  32 618 32 12,   32 618 32 13;  

e-mail: komendant@jaworzno.ka.policja.gov.pL

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W JAWORZNIE

MŁODSZY INSPEKTOR MGR ARTUR STACHAŃCZYK

tel. sekretariat:  32 618 32 12