Kierownictwo Komendy - Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Kierownictwo

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI

W JAWORZNIE

inspektor mgr Robert TRZUPEK

 

tel. sekretariat:  32 618 32 12,   32 618 32 13

e-mail: komendant@jaworzno.ka.policja.gov.pL

 

Pełniący OboWIĄZKI ZASTĘPCY KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W JAWORZNIE

PODINSPEKTOR MGR ARTUR STACHAŃCZYK

tel. sekretariat:  32 618 32 12