Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie na drodze – możesz mieć na nie wpływ

W ramach kampanii profilaktycznej „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie” policjanci przeprowadzili spotkanie edukacyjne z uczniami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie. Program ten ukierunkowany jest na ograniczenie zdarzeń drogowych oraz ich skutków wśród młodych kierowców.

23 listopada 2017 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Promiennej 65, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie uczestniczyli w spotkaniu skierowanym do młodych osób pod nazwą  „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”.

"Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie" to śląska kampania skierowana do ludzi, którzy dopiero zdobyli uprawnienia do kierowania pojazdami, a co za tym idzie nie mają doświadczenia w kierowaniu nimi. W około 25% wypadków samochodowych biorą udział młodzi kierowcy. W pierwszych latach użytkowania pojazdu brawura i pewność siebie są częstą przyczyną wypadków drogowych. Aby uwrażliwić przyszłych kierowców zorganizowano debatę w trakcie której omówiono niebezpieczne sytuacje, których nigdy nie można przewidzieć.

Debatę otworzyła Dyrektor Centrum Pani Simona Smugowska, a wprowadzenie do debaty rozpoczęła mł. asp. Monika Śliwińska. Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie podinsp. Wojciech Głowacz, a po nim ocenę stanu bezpieczeństwa na jaworznickich drogach  przedstawił specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie nadkom. Konrad Konopacki.

Podczas prezentacji zaprezentowano zdjęcia powypadkowe, które mają przemawiać do wyobraźni przyszłych kierowców. W trakcie całego spotkania prelegenci omawiali skutki brawury i ryzykownych zachowań w ruchu drogowym młodych adeptów sztuki jazdy samochodem. Poruszany był też temat bezpiecznego poruszania się pieszych. Według policyjnych statystyk w województwie śląskim prawie 1/4 młodych kierowców, w wieku od 18 do 24 lat, uczestniczy w wypadkach drogowych. 1/5 wszystkich zdarzeń spowodowana jest właśnie przez młodych kierowców. Najczęstszymi przyczynami tych zdarzeń jest nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i stan nietrzeźwości. By zapobiec takim sytuacjom powstał Wojewódzki Program Działań Profilaktycznych zatytułowany „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”. Projekt ma na celu propagowanie wśród uczestników dróg zachowań zgodnych z przepisami ruchu drogowego i bezpiecznej jazdy. Trzeba pamiętać, że na drodze nie jesteśmy sami. Nawet jeśli sami błędu nie popełniamy, to ktoś inny może to zrobić. Statystyki są nieubłagane i wskazują, że co 4 wypadek spowodowany jest przez młodych kierujących pojazdami, zaś co 3 osoba została zabita w wyniku wypadku spowodowanego przez młodego kierowcę.

Na koniec spotkania młodzież Centrum otrzymała bezcenną lekcję przeprowadzoną przez Ratownika Medycznego z PZM w Katowicach Panią Aleksandrę Radoń. Uczniowie mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności RKO.